Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 
 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Od 1 kwietnia 2018 roku na terenie Gminy Bielawy funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Do punktu znajdującego się: Bielawy ul. Podrzeczna 2 stanowiąca własność Gminy Bielawy można dostarczać :

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • Opakowania wielomateriałowe
  • Przeterminowane leki i chemikalia
  • Meble i odpady wielkogabarytowe
  • Odpady budowalne i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne( 30kg na mieszkańca na rok)
  • Zużyte baterie i akumulatory
  • Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone , ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady kuchenne, odpady zielone)
  • Zużyte opony ( wyłącznie od samochodów osobowych do 8 sztuk)

Oraz

- Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne -

(dostarczamy do miejscowości Marywil działka o nr 468/1 stanowiąca własność Gminy Bielawy ).

 

Godziny pracy PSZOK : każdy piątek w godzinach od 900 do 1500

(osoba obsługująca PSZOK- Urząd Gminy pokój nr. 5)

 

Uwaga!!!

W punkcie odpady przyjmowane są nieodpłatnie. Do punktu dostarczać odpady mogą tylko i wyłącznie mieszkańcy Gminy Bielawy.

 

(-)Wójt Gminy

Sylwester Kubiński

 
Liczba odwiedzin : 60
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2018-03-29 11:56:48
Czas publikacji: 2018-03-29 11:56:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak