Szkolni Eko – badacze 

 
 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Oszkowicach realizowany był Program Edukacji Ekologicznej „Szkolni Eko – badacze” dofinansowany z funduszy WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 10.836,00 złotych.

W ramach projektu przeprowadzono między innymi następujące działania:

  1. Wycieczki do WFOŚiGW w Łodzi, do Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu, do Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie:
  2. Warsztaty dla uczniów:

- Substancje gazowe w otaczającym nas świecie – rodzaje, właściwości, powstawanie i procesy fizyczne;

- Pyły -  niewidoczni zabójcy (różne podziały pyłów, pyły i pyłki pod mikroskopem);

- Papieros – nie tylko Twój wróg (substancje zawarte w dymie papierosowym i ich działanie, społeczne skutki palenia papierosów, jak odmawiać zapalenia papierosa, jak przekonać innych do rzucenia palenia:

  1. Konkursy: „Ekorycerze w walce ze smogiem”, Szkolny Konkurs wiedzy o zanieczyszczeniach powietrza i jego skutkach; Międzyszkolny konkurs ekologiczno – matematyczny „Ekologia – to się opłaca”, Międzyszkolny konkurs fotograficzny „Ich Wysokości Drzewa”, konkurs na ekonotes badacza, konkurs na najpiękniej zazielenioną i ukwieconą klasę:
  2. Happening „Zielony ekran przy autostradzie” połączony z przedstawieniem baletowym „Powietrzna walka żywiołów” na łące pod lasem w Oszkowicach:
  3. Zajęcia świetlicowe ( realizacja projektu „Świetlicowi Ekorycerze) i przedmiotowe zajęcia edukacyjne z użyciem zakupionych  pomocy dydaktycznych.
 
Liczba odwiedzin : 36
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2018-06-26 08:53:55
Czas publikacji: 2018-06-26 08:53:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak