Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w Brzozowie 

 
 

Bielawy, dnia 10.10.2018 r.

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

 

Wójt Gminy Bielawy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089 oraz poz. 1496) przeznacza do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bielawy.

 

1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem  lokalu mieszkalnego o powierzchni 24,00 m2, położonego w budynku komunalnym w Brzozowie 52 m 6. Budynek usytuowany jest na działce nr 211/5 o powierzchni 0,6721 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi KW nr LD10/00019271/2.

2. Okres najmu: czas oznaczony lub nieoznaczony.

3. Miesięczna stawka czynszu – 0,73 zł/m2 miesięcznie brutto, z terminem płatności do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc z góry.

4. Szczegółowe warunki najmu w/w lokalu mieszkalnego określone zostaną w umowie najmu.

5. Na dzień dzisiejszy gmina Bielawy nie posiada aktualnego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na obszar, gdzie położona jest w/w nieruchomość.

6. Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie BIP urzędu, w sołectwach gminy Bielawy oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Nowy Łowiczanin na okres 21 dni, tj. od 23.10.2018 r. do 13.11.2018 r.

7. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została w najem na podstawie Zarządzenia Nr 48/2018 Wójta Gminy Bielawy z dnia 10 października 2018 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu mieszkalnego.

8. Szczegółowe informacje dotyczące najmu można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielawy pok. Nr 12, tel. 46 838 26 95 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                                                                                                                           /-/ Wójt Gminy Bielawy

                                                                                                                                                                                               Sylwester Kubiński

 
Liczba odwiedzin : 53
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zarychta
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zarychta
Czas wytworzenia: 2018-10-23 08:05:29
Czas publikacji: 2018-10-23 08:05:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak