Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w Borowie 

 
 

Bielawy, dnia 01.02.2019 r.

 

 

Wójt Gminy Bielawy przeznacza do oddania w najem lokal mieszkalny położony w budynku komunalnym w Borowie 44 m 1

 

1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem  lokalu mieszkalnego o powierzchni 46,39 m2, położonego w budynku komunalnym w Borowie 44 m 1. Budynek usytuowany jest na działce nr 209/2 o powierzchni 0,0855 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi KW nr 6685.

2. Okres najmu: czas oznaczony lub nieoznaczony.

3. Miesięczna stawka czynszu – 1,39 zł/m2 miesięcznie brutto, z terminem płatności do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc z góry.

4. Szczegółowe warunki najmu w/w lokalu mieszkalnego określone zostaną w umowie najmu.

5. Na dzień dzisiejszy gmina Bielawy nie posiada aktualnego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na obszar, gdzie położona jest w/w nieruchomość.

6. Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w dniach od 11 lutego 2019 roku do 4 marca 2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bielawy oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sołectwach gminy Bielawy, opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej bip.ugbielawy.nv.pl oraz zamieszczeniu w prasie lokalnej.

7. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została w najem na podstawie Zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Bielawy z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu mieszkalnego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące najmu można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielawy pok. Nr 12, tel. 46 838 26 95 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Bielawy
/-/ Sylwester Kubiński

 

 

 
Liczba odwiedzin : 12
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Włodarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zarychta
Czas wytworzenia: 2019-02-07 14:52:52
Czas publikacji: 2019-02-07 14:52:52
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-05