2011 rok 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 85-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (216 KB)

ZARZĄDZENIE NR 84-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (289 KB)

ZARZĄDZENIE NR 83-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (331 KB)

ZARZĄDZENIE NR 82-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (243 KB)

ZARZĄDZENIE NR 81-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (718 KB)

ZARZĄDZENIE NR 80-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (409 KB)

ZARZĄDZENIE NR 79-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (532 KB)

ZARZĄDZENIE NR 78-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (509 KB)

ZARZĄDZENIE NR 76-2011 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Sobota; ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia przetargu (969 KB)

ZARZĄDZENIE NR 75-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (227 KB)

ZARZĄDZENIE NR 74-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (357 KB)

ZARZĄDZENIE NR 73-2011 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Brzozów; ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia przetargu (960 KB)

ZARZĄDZENIE NR 72-2011 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Brzozów; ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia przetargu (942 KB)

ZARZĄDZENIE NR 71-2011 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Brzozów; ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia przetargu (971 KB)

ZARZĄDZENIE NR 70-2011 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Piotrowice; ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia przetargu (967 KB)

ZARZĄDZENIE NR 69-2011 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Wola Gosławska; ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia przetargu (971 KB)

ZARZĄDZENIE NR 68-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (270 KB)

ZARZĄDZENIE NR 67-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (383 KB)

ZARZĄDZENIE NR 66-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (538 KB)

ZARZĄDZENIE NR 65-2011 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (455 KB)

ZARZĄDZENIE NR 64-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (319 KB)

ZARZĄDZENIE NR 63-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (604 KB)

ZARZĄDZENIE NR 62-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (262 KB)

ZARZĄDZENIE NR 61-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (507 KB)

ZARZĄDZENIE NR 60-2011 - w sprawie sporządzenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Sobota (319 KB)

ZARZĄDZENIE NR 59-2011 - w sprawie sporządzenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Bielawy na rzecz ich dotychczasowych najemców (513 KB)

ZARZĄDZENIE NR 58-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (243 KB)

ZARZĄDZENIE NR 57-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (394 KB)

ZARZĄDZENIE NR 56-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (321 KB)

ZARZĄDZENIE NR 55-2011 - w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o nagrody nauczycieli (140 KB)

ZARZĄDZENIE NR 54-2011 - w sprawie sporządzenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Brzozów, Wola Gosławska i Piotrowice stanowiących własność gminy Bielawy (539 KB)

ZARZĄDZENIE NR 53-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (312 KB)

ZARZĄDZENIE NR 52-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (652 KB)

ZARZĄDZENIE NR 51-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (593 KB)

ZARZĄDZENIE NR 50-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (328 KB)

ZARZĄDZENIE NR 49-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (361 KB)

ZARZĄDZENIE NR 48-2011 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Gminnego Zespołu Spisowego sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej (317 KB)

 ZARZĄDZENIR NR 47-2011 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r (776 KB)

ZARZĄDZENIE NR 46-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (286 KB)

ZARZĄDZENIE NR 45-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (425 KB)

ZARZĄDZENIE NR 44-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (252 KB)

ZARZĄDZENIE NR 43-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (408 KB)

ZARZĄDZENIE NR 42-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (231 KB)

ZARZĄDZENIE NR 41-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (506 KB)

ZARZĄDZENIE NR 40-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (462 KB)

ZARZĄDZENIE NR 38-2011 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (138 KB)

ZARZĄDZENIE NR 37-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (365 KB)

ZARZĄDZENIE NR 36-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (424 KB)

ZARZĄDZENIE NR 35-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (237 KB)

ZARZĄDZENIE NR 34-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (371 KB)

ZARZĄDZENIE NR 33-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (489 KB)

ZARZĄDZENIE NR 32-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (442 KB)

ZARZĄDZENIE NR 31-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (349 KB)

ZARZĄDZENIE NR 30-2011 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Bielawy w 2011 roku (1048 KB)

ZARZĄDZENIE NR 29-2011 - w sprawie zwiększenia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Bielawy (125 KB)

ZARZĄDZENIE NR 28-2011 - w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską przymrozków i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Bielawy (126 KB)

ZARZĄDZENIE NR 27-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (225 KB)

ZARZĄDZENIE NR 26-2011 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok (378 KB)

ZARZĄDZENIE NR 25-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy na 2011 rok (487 KB)

ZARZĄDZENIE NR 24-2011 - w sprawie sporządzenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na cele związane wyłącznie z opieką zdrowotną (152 KB)

ZARZĄDZENIE NR 23-2011 - w sprawie przeniesienia służbowego nauczycielki będącej na stanowisku dyrektora likwidowanej z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Gaju - Wojewody Pani Małgorzaty Żelazkiewicz (135 KB)

ZARZĄDZENIE NR 22-2011 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Wola Gosławska; ustalenia regulaminu (933 KB)

ZARZĄDZENIE NR 21-2011 - w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (266 KB)

ZARZĄDZENIE NR 20-2011 - w sprawie zmian budżecie gminy na 2011 rok (411 KB)

ZARZĄDZENIE NR 19-2011 - w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (582 KB)

ZARZĄDZENIE NR 18-2011 - w sprawie zmian budżecie gminy na 2011 rok (438 KB)

ZARZĄDZENIE NR 17-2011 - w sprawie zmian budżecie gminy na 2011 rok (267 KB)

ZARZĄDZENIE NR 16-2011 - w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Bielawach oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych (126 KB)

ZARZĄDZENIE NR 15-2011 - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2011 rok (348 KB)

ZARZĄDZENIE NR 14-2011 - w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy na 2011 rok (247 KB)

ZARZĄDZENIE NR 13-2011 - w sprawie zmian budżecie gminy na 2011 rok (387 KB)

ZARZĄDZENIE NR 12-2011 - w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Bielawy (131 KB)

ZARZĄDZENIE NR 11-2011 - w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy na 2011 rok (401 KB)

ZARZĄDZENIE NR 10-2011 - w sprawie zmian budżecie gminy na 2011 rok (328 KB)

ZARZĄDZENIE NR 9-2011 - w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok (650 KB)

ZARZĄDZENIE NR 8-2011 - w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne (150 KB)

ZARZĄDZENIE NR 7-2011 - w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawach (133 KB)

ZARZĄDZENIE NR 6-2011 - w sprawie zmiany składu stałej Komisji do rozpatrzenia ofert – wniosków wspierających rozwój sportu kwalifikowanego w Gminie Bielawy (114 KB)

ZARZĄDZENIE NR 5-2011 - w sprawie zmiany składu stałej Komisji do rozpatrzenia ofert – wniosków wspierających rozwój sportu kwalifikowanego w Gminie Bielawy (119 KB)

ZARZĄDZENIE NR 4-2011 - w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Sportu Gminy Bielawy (93 KB)

ZARZĄDZENIE NR 3-2011 - w sprawie planu finansowego Gminy Bielawy na 2011 rok (4054 KB)

ZARZĄDZENIE NR 2-2011 - w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Sportu Gminy Bielawy (1126 KB)

ZARZĄDZENIE NR 1-2011 - w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Sportu Gminy Bielawy (96 KB)

 

Liczba odwiedzin : 1268
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2011-08-24 16:02:05
Czas publikacji: 2015-12-22 11:51:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak