Zarządzenia 

 
 

Od 01.01.2012 r. uchwały Rady Gminy Bielawy oraz zarządzenia Wójta Gminy Bielawy opatrzone certyfikatem kwalifikowanym publikowane są w formie elektroniczne pod adresem:

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyBielawy/tabBrowser/mainPage

 

Uchwały podjęte przed 01.07.2003 r. są do wglądu zainteresowanych osób w Urzędzie Gminy Bielawy, pok. 4, bądź do udostępnienia na wniosek zainteresowanych.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Liczba odwiedzin : 1531
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2012-08-23 13:36:15
Czas publikacji: 2017-05-11 11:07:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak