Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
RPG.6730.CP.3.2018

RPG.6730.CP.3.2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV oraz kablowej sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrebie ewidencyjnym Marywil, oznaczonej działkami ewidencyjnymi Nr: 243 i 245, gmina Bielawy

2018-12-18 08:10:18
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania RPG.6730.CP.3.2018

2018-12-17 13:15:27
RPG.6730.CP.2.2018

2018-03-26 14:53:15
RPG.6730.CP.1.2018

2018-01-23 14:23:48
RPG.6730.CP.3.2017

2017-03-14 10:03:34
RPG.6730.CP.2.2017

2017-03-10 15:26:35
RPG.6730.CP.1.2017 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie zlewni ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Walewicach, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Walewice nr działki ewidencyjnej 664/3, gmina Bielawy

2017-02-17 09:08:24
RPG.6730.CP.5.2016 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie publicznego placu zabaw, realizowanej na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Borów - Łazinek nr działki ewidencyjnej 181, gmina Bielawy

2017-01-11 13:58:11