2010 rok 

 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/166/2009

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXVIII/167/2009

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXXVIII/168/2009

w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminę Bielawy

UCHWAŁA NR XXXVIII/169/2009

w sprawie opłaty od posiadania psów

 

Liczba odwiedzin : 1431
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2010-01-07 15:28:15
Czas publikacji: 2015-12-22 14:08:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak