2008 rok 

 
 

Radni Gminy Bielawy

Bartosiak Tomasz - 2008 r.

Chlebny Krzysztof - 2008 r.

Garalak Ireneusz - 2008 r.

Jedliński Marek - 2008 r.

Kaluga Józef - 2008 r.

Kowalski Sławomir - 2008 r.

Marczewski Jan - 2008 r.

Pietrzak Władysław - 2008 r.

Rusek Jan - 2008 r.

Rybus Jerzy - 2008 r.

Szcześniak Wojciech - 2008 r.

Topolski Dariusz - 2008 r.

Wiśniewski Jerzy - 2008 r.

Zieliński Piotr - 2008 r.

Zimiński Andrzej - 2008 r.

 

Urząd Gminy Bielawy

Kubiński Sylwester - 2008 r. - Wójt Gminy

Jóźwiak Wiesława - 2008 r. - Sekretarz Gminy

Kubiak Dorota - 2008 r. - Skarbnik Gminy

Jaśniewska Wiesława - 2008 r. - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Witas Teresa - 2008 r. - Zas. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Kociak Teresa - 2008 r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zapisek Barbara - 2008 r. - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

 

Dyrektorzy Szkół

Charucka Wioletta - 2008 r. - P.O. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bielawach

Żelazkiewicz Małorzata - 2008 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gaju-Wojewodzy

Czubatka Elżbieta - 2008 r. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oszkowicach

Pawlaczyk Barbara - 2008 r. - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobocie

Kwiatkowska Jadwiga - 2008 r. - Dyrektor Przedszkola w Bielawach

Krysicka Anna - 2008 r. - Dyrektor Gimnazjum w Bielawach

 

Liczba odwiedzin : 2473
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2009-07-15 09:08:29
Czas publikacji: 2015-12-22 13:13:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak