2014 rok 

 
 

Uchwała nr XXXV/178/2013 Rady Gminy Bielawy z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XXXIV/177/2013 Rady Gminy Bielawy z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Bielawy z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminę Bielawy.

Uchwała nr XXXIV/172/2013 Rady Gminy Bielawy z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Bielawy z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2014 r.

Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Bielawy z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Deklaracje podatkowe 2013-2014 do edycji

 

Liczba odwiedzin : 1173
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2013-12-20 14:47:57
Czas publikacji: 2015-12-22 14:06:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak