2015 rok 

 
 

Uchwała nr XLVI/221/2014 Rady Gminy Bielawy z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2015 r.

Uchwała nr XLVI/222/2014 Rady Gminy Bielawy z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XLVI/223/2014 Rady Gminy Bielawy z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXXIV/177/2013 Rady Gminy Bielawy z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Bielawy z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminę Bielawy.

Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Bielawy z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Deklaracje podatkowe 2013-2015 do edycji

 

Liczba odwiedzin : 754
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2015-01-13 09:23:33
Czas publikacji: 2015-12-22 14:05:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak