Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakład termicznego przekształcenia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz wytwarzania energii elektrycznej z zewnętrznymi zbiornikami oleju opałowego i odpadów płynnych, doziemnymi instalacjami przesyłu paliw, studnią głębinową i stacją uzdatniania wody, doziemną instalacją wody, agregatem prądotwórczym, prosumencką stacją trafo, doziemnymi instalacjami energii elektrycznej i oświetlenia terenu wraz z monitoringiem, przyłączem tymczasowym i docelowym energii elektrycznej, wagą najazdową, zewnętrzną chłodnią wentylatorową i zewnętrznymi centralami wentylacyjnymi, zbiornikiem retencyjnym wód opadowych z rowem dla awaryjnego odprowadzenia wód opadowych, kanalizacją deszczową „czystą” i „brudną” z separatorem węglowodorów i przepompownią, kanalizacją sanitarną z podziemnym zbiornikiem ścieków bytowych, kanalizacją technologiczną z podziemnym zbiornikiem ścieków technologicznych, kanalizacją wód popłucznych z podziemnym zbiornikiem wód popłucznych, terenową myjnią samochodów i kontenerów, magazynami odpadów poprocesowych, śmietnikiem na odpady bytowe, zjazdem docelowym i tymczasową drogą dojazdową, wewnętrznymi drogami i placami ruchu pieszego i jezdnego, stanowiskami postojowymi samochodów osobowych i placami utwardzonymi, ogrodzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z ukształtowaniem terenu i zieleni urządzonej” Lokalizacja: miejscowość – Piaski Bankowe (dz. nr. ewid. 202, obręb 19 Piaski Bankowe) gmina – Bielawy, powiat – łowicki, województwo – łódzkie.

2016-08-01 09:42:55
Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 269, 271 obręb Łazin, gmina Bielawy

2016-07-19 12:12:04
Budowa obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z urządzeniami i nfrastrukturą towarzyszącą, inwestycja realizowana na terenie dz. nr ew. 206, 207, 208, 209 obr. Sobota, wieś Sobota, gmina Bielawy

2016-01-11 12:46:50