Turystyka 

 
 

Gmina Bielawy odznacza się interesującymi walorami przyrodniczymi i historycznymi.

Wśród tych pierwszych należy wymienić kilkanaście pomników przyrody, które występują głównie w zabytkowych parkach dworskich oraz w otoczeniu kościołów i cmentarzy. Na krajobraz terenów gminy mają w dużej mierze wpływ doliny rzek Mrogi i Bzury. Rzeki te mają charakter dziki, silnie meandrują wśród łąk i pozostałości lasów łęgowych i ols. Znacząca cześć tych dolin stanowi Obszar Krajobrazu Chronionego.

Historyczne walory terenów gminy w dużej mierze związane są z licznymi, byłymi siedzibami rodów takich jak: Walewskich, Sobockich, Grabskich, Zawiszów Czarnych, Grabowskich, Grabińskich, czy Sarbików. Wśród nich do najciekawszych zaliczyć można m.in.: klasycystyczny pałac w Walewicach, neogotycki zamek w Sobocie – siedziba rodu Sopockich oraz miejsce urodzenia Zawiszy Czarnego, dwór w Borowie – miejsce urodzenia Władysława Grabskiego, premiera II RP, ministra skarbu i rolnictwa, znanego głównie z przeprowadzenia reformy walutowej w okresie międzywojennym.

Nie mniej liczną grupę zabytkowych budowli stanowią kościoły. Pośród murowanych znajdziemy przykład świątyń gotycko-renesansowych (Sobota, Chruślin) oraz tzw. gotyku mazowieckiego (Bielawy), we wnętrzu którego znajduje się m.in. najstarsza na Mazowszu płyta nagrobna z piaskowca (1462). Drewniane, z XVII – XVIII w., znajdują się w Oszkowicach, Waliszewie i Sobocie. Wszystkie one, wraz z otoczeniem i wyposażeniem stanowią interesujące przykłady architektury sakralnej.

W części południowo – wschodniej gminy występują liczne miejsca martyrologii, odnoszące się do wydarzeń z I Wojny Światowej, wojny obronnej z września 1939 r. oraz walk partyzanckich w okresie okupacji.

Jako ciekawostki zachowały się również przykłady budownictwa gospodarczego, np. krochmalnia w Walewicach czy spichlerz w Sobocie – oba z p. XVIII w.

Wszystko to stanowi o wysokich walorach turystycznych terenu Gminy Bielawy.

 

 

Liczba odwiedzin : 3744
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2003-07-11 12:41:00
Czas publikacji: 2015-12-22 12:52:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak