Ekologia 

 
 

Bielawy, jak i cała gmina może pochwalić się bardzo dobrym stanem środowiska naturalnego. Ukształtowanie terenu – pasma pagórków morenowych i kemowych od południa oraz liczne masywy leśne – osłaniają teren gminy od zanieczyszczeń z terenu Łodzi i Zgierza. W samej Gminie Bielawy nie występują większe źródła zanieczyszczeń, jest to w przeważającej mierze gmina wiejska.
Na terenie gminy Bielawy nie ma dróg przenoszących znaczący ruch tranzytowy. Drogi obsługujące ruch lokalny nie są zaś czynnikiem zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w stopniu znacznym.

 

 

Liczba odwiedzin : 2718
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2003-06-26 13:13:07
Czas publikacji: 2015-12-22 12:53:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak