Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa trzech kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zespołami zewnętrznych silosów paszowych, podziemnymi zbiornikami na ścieki bytowe oraz ścieki technologiczne, niezbędnymi przyłączami oraz terenami utwardzonymi) na dz. nr 242 i 243 obręb Marywil, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie.

2017-02-27 12:40:05
Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Bielawy

2017-02-17 11:17:25
Przebudowa drogi powiatowej nr 2734E odcinek od m. Sobota do m. Bąków Górny

2016-09-14 14:51:54
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odmawiającego wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie zbiornika wodnego, jazu piętrzącego oraz małej elektrowni wodnej na działkach nr 700 i 707 obręb Walewice w miejscowości Sobota, gmina Bielawy, zakończonego ostateczną decyzją Wójta Gminy Bielawy z dnia 16.03.2010 r. znak: RPG.7625/09/10

2016-06-03 10:36:38
Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Bielawska Wieś" udokumentowanego na działkach nr 110, 111, 524, 525, 526 i 527 położonych w miejscowości Bielawska Wieś, obręb 1 Bielawska Wieś, gmina Bielawy, powiat łowicki.

2016-05-24 08:22:21