2017 rok 

 
 

Uchwała nr XXIX/113/2016 Rady Gminy Bielawy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała nr XXIX/112/2016 Rady Gminy Bielawy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XXIX/111/2016 Rady Gminy Bielawy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXIX/110/2016 Rady Gminy Bielawy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2017 r..

Uchwała nr XX/72/2016 Rady Gminy Bielawy z dnia 2 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/49/2015 Rady Gminy Bielawy z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Uchwała nr XV/58/2015 Rady Gminy Bielawy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała nr XV/55/2015 Rady Gminy Bielawy z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Bielawy z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Uchwała nr XXIV/127/2012 Rada Gminy Bielawy z dnia 5 grudnia 2012 r.w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

 

Załączniki

Deklaracje podatkowe na 2017 rok do edycji.doc

Data: 2016-12-16 14:20:11 Rozmiar: 341k Format: .doc Pobierz

Deklaracje podatkowe na 2017 rok.pdf

Data: 2016-12-16 14:20:11 Rozmiar: 512.9k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 949
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2016-12-09 15:52:48
Czas publikacji: 2016-12-16 14:20:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak