Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 96 i 97 w miejscowości Traby, gm. Bielawy, pow. łowicki, woj. łódzkie

2017-10-12 09:03:21
Przebudowa istniejącej obory na wolnostanowiskową oborę dla bydła mięsnego oraz budowa wiaty i terenów utwardzonych na działkach nr ewid. 529/2 i 533/1 obręb Borów Łazinek, gm. Bielawy, pow. łowicki, woj. łódzkie

2017-10-02 13:37:21
Zmiana wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 268, 269, 271 obręb Łazin, gmina Bielawy

2017-07-10 12:05:03