2010 rok 

 
 

Roczny program współpracy na 2011 rok Gminy Bielawy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Protokół z wyniku konsultacji w sprawie rocznego programu współpracy na 2011 rok Gminy Bielawy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Projekt rocznego programu współpracy na 2011 rok Gminy Bielawy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Rady Gminy Bielawy w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Program współpracy Gminy Bielawy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na terenie gminy Bielawy na 2010

ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji konkursowej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bielawy w 2010 roku


oferta - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku konkursu

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Bielawy z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku

sprawozdanie - plik do pobrania

 

Liczba odwiedzin : 3813
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2010-03-05 09:46:34
Czas publikacji: 2015-09-23 11:06:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak