Formularz ePUAP UWAGA! Aby można było złożyć wniosek do urzędu k... 

 
 

UWAGA!

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP ( http://epuap.gov.pl ) - konto jest bezpłatne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 • Dostarczenie dokumentów w dni powszednie:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach

8:00 - 16:00

środa w godzinach

8:00 - 16:00

 • w pokoju nr 1, w budynku Urzędu Gminy w Bielawach, ul. Garbarska 11, na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Liczba odwiedzin : 5452
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2008-05-19 11:16:08
Czas publikacji: 2008-05-19 11:16:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak