2008 rok 

 
 

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku przez podmioty prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

oferta - plik do pobrania

 

Program Współpracy Gminy Bielawy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2008 rok

 

Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Bielawy z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert i przyznania pomocy finansowej na realizację zadań publicznych Gminy Bielawy

 

Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Bielawy z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert i przyznania pomocy finansowej na realizacje zadań publicznych Gminy Bielawy

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku przez podmioty prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

Liczba odwiedzin : 1516
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2008-04-07 10:59:15
Czas publikacji: 2015-09-23 11:07:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak