2010 rok 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 62-2010 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielawach (139 KB)

ZARZĄDZENIE NR 61-2010 - w sprawie zmian budżecie gminy na 2010 rok (217 KB)

ZARZĄDZENIE NR 60-2010 - w sprawie zmian budżecie gminy na 2010 rok (356 KB)

ZARZĄDZENIE NR 59-2010 - w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (346 KB)

ZARZĄDZENIE NR 58-2010 - w sprawie zmian budżecie gminy na 2010 rok (225 KB)

ZARZĄDZENIE NR 57-2010 - w sprawie zmian budżecie gminy na 2010 rok (324 KB)

ZARZĄDZENIE NR 56-2010 - w sprawie zmian budżecie gminy na 2010 rok (235 KB)

ZARZĄDZENIE NR 55-2010 - w sprawie zmian budżecie gminy na 2010 rok (331 KB)

ZARZĄDZENIE NR 54-2010 - w sprawie zmian budżecie gminy na 2010 rok (851 KB)

ZARZĄDZENIE NR 53-2010 - w sprawie zmian budżecie gminy na 2010 rok (889 KB)

ZARZĄDZENIE NR 52-2010 - w sprawie zmian budżecie gminy na 2010 rok (783 KB)

ZARZĄDZENIE NR 51-2010 - w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (261 KB)

ZARZĄDZENIE NR 50-2010 - w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (375 KB)

ZARZĄDZENIE NR 49-2010 - w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych i garażu przeznaczonych do oddania w najem na cele związane wyłącznie z opieką zdrowotną (180 KB)

ZARZĄDZENIE NR 48-2010 - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (76 KB)

ZARZĄDZENIE NR 47-2010 - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (909 KB)

ZARZĄDZENIE NR 46-2010 - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (71 KB)

ZARZĄDZENIE NR 45-2010 - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (316 KB)

ZARZĄDZENIE NR 44-2010 - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (125 KB)

ZARZĄDZENIE NR 43-2010 - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (482 KB)

ZARZĄDZENIE NR 42-2010 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (498 KB)

ZARZĄDZENIE NR 41-2010 - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (276 KB)

ZARZĄDZENIE NR 40-2010 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Brzozów; ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu (294 KB)

ZARZĄDZENIE NR 39-2010 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Brzozów; ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu (275 KB)

ZARZĄDZENIE NR 38-2010 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Wola Gosławska; ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu (213 KB)

ZARZĄDZENIE NR 37-2010 - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (180 KB)

ZARZĄDZENIE NR 36-2010 - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (447 KB)

ZARZĄDZENIE NR 35-2010 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok (168 KB)

ZARZĄDZENIE NR 34-2010 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok (46 KB)

ZARZĄDZENIE NR 33-2010 - w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Bielawy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (35 KB)

ZARZĄDZENIE NR 32-2010 - w sprawie sporządzenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Brzozów i Wola Gosławska stanowiących własność Gminy Bielawy (69 KB)

ZARZĄDZENIE NR 31-2010 - w sprawie sporządzenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Brzozów stanowiącej własność Gminy Bielawy (64 KB)

ZARZĄDZENIE NR 30/3-2010 - w sprawie powołania komisji ds rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o nagrody nauczycieli (94 KB)

ZARZĄDZENIE NR 30/2-2010 - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (170 KB)

ZARZĄDZENIE NR 30/1-2010 - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (180 KB)

ZARZĄDZENIE NR 30-2010 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok (81 KB)

ZARZĄDZENIE NR 29-2010 - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (546 KB)

ZARZĄDZENIE NR 28-2010 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok (77 KB)

ZARZĄDZENIE NR 27-2010 - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (103 KB)

ZARZĄDZENIE NR 26-2010/A - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (62 KB)

ZARZĄDZENIE NR 26-2010 - w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok (57 KB)

ZARZĄDZENIE NR 25-2010 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok (256 KB)

ZARZĄDZENIE NR 24-2010 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok (232 KB)

ZARZĄDZENIE NR 23-2010 - w sprawie przystąpienia do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z podziałem (29 KB)

ZARZĄDZENIE NR 22-2010 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (35 KB)

ZARZĄDZENIE NR 21-2010 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (33 KB)

ZARZĄDZENIE NR 20-2010 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok (114 KB)

ZARZĄDZENIE NR 19-2010 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok (440 KB)

ZARZĄDZENIE NR 17-2010 - w sprawie przystąpienia do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z podziałem (192 KB)

ZARZĄDZENIE NR 15-2010 - powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

ZARZĄDZENIE NR 14-2010 - w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok (153 KB)

ZARZĄDZENIE NR 13-2010 - w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Bielawy (34 KB)

ZARZĄDZENIE NR 12-2010 – w sprawie ustalania imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych powodzią i deszczami nawalnym i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Bielawy (39 KB)

ZARZĄDZENIE NR 11-2010 - w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Bielawy

ZARZĄDZENIE NR 10-2010 - w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok (259 KB)

ZARZĄDZENIE NR 7-2010 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert i przyznania pomocy finansowej na realizacje zadań publicznych Gminy Bielawy (186 KB)

ZARZĄDZENIE NR 6-2010 - w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bielawy w 2010 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (176 KB)

ZARZĄDZENIE NR 5-2010 - w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 4-2010 - w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Wola Gosławska; obniżenia ceny wywoławczej, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu.

ZARZĄDZENIE NR 3-2010 - w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie wsi Brzozów; ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu

ZARZĄDZENIE NR 2-2010 - w sprawie: planu finansowego Gminy Bielawy na 2010 rok (973 KB)

ZARZĄDZENIE NR 1-2010 - W sprawie : ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż Koparko-ładowarki Ostrówek K-162

 

Liczba odwiedzin : 1118
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bielawy
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Ulatowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Ulatowski
Czas wytworzenia: 2010-01-21 13:51:18
Czas publikacji: 2015-12-22 11:52:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak