Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-13 07:52:58 Zamówienia poniżej 30.000 Euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie rozgraniczenia Przemysław Włodarczyk Publikacja artykułu